بیمه عمر و سرمایه گذاری

بیمه عمر و سرمایه گذاری یک راه مطمئن برای تامین نیازهای مالی خود و خانواده در سال های آینده است. بیمه نوعی پس انداز برای کاهش پیامدهای ناشی از حوادث ناگوار است. بیمه عمر و سرمایه گذاری امکان برخورداری از شرایط مالی مناسب را برای بیمه گذار و اعضای خانواده در شرایط بحرانی فراهم می کند. حق بیمه های پرداختی و پس اندازهای اندک شما، سرمایه ای مطمئن برای همه اعضای خانواده است.

در این بیمه نامه، بیمه گذار با توجه به شرایط مالی، مبلغ حق بیمه و نحوه پرداخت را برای پوشش خطر فوت، انتخاب می کند. حق بیمه های پرداختی در بیمه عمر و سرمایه گذاری، بعد از کسر حق بیمه پوشش فوت، به اندوخته های صندوق سرمایه گذاری افزوده خواهد شد.

اندوخته سرمایه گذاری سرمایه ای مناسب برای رفع نیازهای مالی در آینده است که با افزودن حق بیمه و سود تعلق گرفته، افزایش خواهد یافت. در پایان مدت بیمه نامه و در صورت صحت شخص، مبلغ اندوخته سرمایه گذاری و سود حاصله به شخص بیمه گذار پرداخت می شود. بدیهی است  این اندوخته در صورت فوت بیمه گذار، به بازماندگان پرداخت خواهد شد.

بیمه عمر و سرمایه گذاری  بدون ریسک، معاف از مالیات

سرمایه گذاری در بازارهای پر تلاطم، با خطر از دست دادن سرمایه و کاهش ارزش ریالی آن همراه است. از طرفی داشتن سرمایه گذاری مناسب برای سال های آینده الزامی است. نخصیص منابع مالی به عنوان پشتوانه مالی خود و فرزندان، تیازمند دانش اقتصادی قوی و اصولی است. علاوه بر آن اغلب سرمایه گذاری ها با ریسک های غیر قابل پیش بینی همراه هستند. بیمه عمر و سرمایه گذاری یک سیستم سرمایه گذاری سیستماتیک و معاف از مالیات است که ارزش ریالی سرمایه را نیز با پرداخت سود، حفظ می کند.

مطابق با آیین نامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ سود تضمین شده برای بیمه عمر و سرمایه گذاری به تصویب رسیده است که ضمانتی بر پرداخت آن است. نرخ سود مصوب برابر با شانزده درصد برای دو سال اول بیمه نامه است که این نرخ در دو سال بعد به سیزده درصد و برای مدت بیش از چهار سال ده درصد محاسبه خواهد شد. به این ترتیب مبالغ پرداختی بیمه گذاران همراه با نرخ تورم، افزایش یافته و به مبلغ سرمایه گذاری افزوده خواهد شد.

مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری

 • یک سرمایه گذاری مناسب و سودآور
 • تامین مالی خود و فرزندان
 • پوشش مالی حوادث انفرادی
 • معافیت از پرداخت حق بیمه (در صورت از کار افتادگی)
 • پرداخت هزینه های بیمارستانی و بیماری های تحت پوشش تا سقف معین
 • انتخاب میزان پرداخت حق بیمه و میزان سرمایه گذاری
 • امکان کاهش یا افزایش سرمایه گذاری
 • برداشت تا ۹۰ درصد از اندوخته جهت تامین هزینه های ضروری پس از سال دوم ( جهیزیه- تحصیل فرزندان)
 • دریافت وام تا سقف ۹۰ درصد از اندوخته پس از سال دوم سرمایه گذاری ( بدون نیاز به ضامن)
 • دریافت مستمری ماهانه به جای دریافت یکجای سرمایه
 • امکان پوشش تکمیلی بیمه برای از کار افتادگی دائم
 • امکان پوشش تکمیلی فوت در اثر حادثه تا چهار برابر سرمایه فوت