بیمه مدرسهbimehgram

بیمه ویژه مدارس

دغدغه بسیاری از مدیران وجود حوادثی می باشد که در طول سال برای اموال مدارس و یا خسارتهای جرحی به اشخاص در مدارس اتفاق می افتد .

بیمه معلم با ارائه طرح های جامع توانسته است آرامش ویژه ای به مدیران مدارس هدیه دهد تا آنها با آسودگی خیال به تربیت فرزندان این سرزمین مشغول باشند و دیگر نگران این گونه حوادث و مسئولیتی که در این زمینه بر عهده آنان می باشد نباشند .

برای سفارش آنلاین اینجا را کلک کنید .