بیمه نامه طرح جامه فیروزه ای ( ویژه مساجد )

بیمه مساجد

بیمه نامه جامع آتش سوزی و مسئولیت مدنی مساجد،هئت های حسینی ، تکایا ، امام زاده ها ، و اماکن متبرکه یکی دیگر از طرحهای ویژه بیمه معلم بوده که توانسته است با یک ایده دغدغه های مسئولین این مراکز را برطرف کند.

بیمه مساجد